PoliticsTop

Rishayabd atra Armen Sargsyan igarta d barakhta le shrya ka rishaya d Ameriv Jo Nayden

Rishayabd atra Armen Sargsyan igarta d barakhta le shrya ka rishaya d Ameriv Jo Nayden.Rishaya d atra Armen Sargsyan bi sabba d yuma d nohadrabd  rishaya d America Jo Bayden igartabd barakhta ile shudra.Dakhi ila maghbura”Armenpres”goo igarta pshtela mughberta.“Bi leba barujhn ka diyokhn bi sabba d yuma d yaldojhn,btlabn salamatuta,khuba goo khayutokhn ,manteta ka plkhanikhn.Bil khaduta btkharon tamal tpaktan goo Glazgoy sakhentabbar-svadutanEtli hivikat bi kurba dana bt havilan mitmasyanuta khata tapkakh sharakh bukara d makhchamta d assurr.Assura d Armenia op America hamesha shakhinena biya bil khzmaytagoo mprishaye shvile.

Gashakta bush zoda
Back to top button