AmmayutaMardutaTop

Adrbejan ka YUNESKO chetela Shushi khahsvilunla goo gyarga d “Banyanta areshqeta”.

Adrbejan ka YUNESKO chetela Shushi khahsvilunla goo gyarga d “Banyanta areshqeta”.Goobgyarga d takhrazta d “Banyane atravate”pishena khhsiva 246 areshqete mn 90 atravate. Adrbejan naya kat goo daha gyarga havi haratkhze Shushi kat chyata pshtela shrita.Goo mtkha d 4 shene Adrbejan ka YUNESKO  haratkha 3 chyate ila shrita kat khahsvilun areshqete Sheqi Baqu op Lenqoran ina.Goo gyarga d takhrazta d “Arshqeta d banyane”bksjhavena muzika,marduta,ituta,umanuta sinama op pshena kabalta”.
Rishaya d “IKOMOS d Armenia Gagik Gyurjyan dargha ile yuva kat Shushi goo gyarga kjajsvilunlankentrona d marduta op maduyena kat areshqeta d dani ila.Shushi akhchi arahqeta d. adrbejanaye d lankahhavta d zitka d aremnaye ila d la kshavta d skhakha khut mnyana d 27 Areshqeta Shushi kahahvta d d adrbejanaye d la kshhavta d kanuna d alma d aremnaye ila.

Gashakta bush zoda
Back to top button