AmmayutaAnalyticsTop

Mn kha gyarga atravate varta le sirta d MA bil krita dana bt peaha dverta.Avanesyan

Mn kha gyarga atravate varta le sirta d MA bil krita dana bt peaha dverta.Avanesyan.Mn kha gyarga atravate varta le sirta dMA bi krita dana bt pesha muklita,bil mamla shreta mughbertela vazerta dsalamatuta d MA Anahit Avanesyan.“Kabulekh marahat pakhalyate,kat mara d koronavirus pyashel le mutacia shrya pyashena le kamay munyena khata shtam,kat shukhlepe ina bil prasta hoo alma.Goo taymna Africa munyena mara d “omikron” etla 50 kayda dmotacia”,-mughbertela Avanesyan.Bil maghbarta d vazerta hal khutama d yuma bt peshi shrya dvire tepa d takhrazyate.“Gashukekh mn kha guarga atravate MTaymna africeta,MBotsvanayi,Malkyuta d Lesotou,MNaminoa,Mozambik Madagaskar,Tanzania mn dani atravate varta d bar-atra bil krita dana dverta bt hoya,Bt havi haratkhaze dvirita”,-mughbertela Avanesyan.

Bil kahhavta dday bi daha dakika goo Armenia pishena mukhchema bil mara d COVID-19 13 562 mare mne 1092 kublena drman(8.1%)

Bil kshhavta d Avanesyan bi shene gyure goo Armenia21.8% kublena drmana dalkuva d. coronavirus.Goo Armenia kublen 1 milyon217 elpe391 bar-atra drmana.Le kamay drmana kublunla 781011 bar-atra.Sama d trin 436380 bar-atra 21.8% bibshene gyure nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button