AmmayutaAnalyticsEconomicsTop

Mn 22 b kyanun kharaya bt khashvilun khata dverta ahvalat.

Mn 22 b kyanun kharaya bt khashvilun khata dverta ahvalat.Mn 22 b kyanun kharaya bt khashvilun khata dverta ahvalat,sharekane le shopa d makhalta,manyakhta garak madini QR koda d Covid-19 yan sharka d test.

Gashakta bush zoda
Back to top button