AmmayutaAnalyticsTop

Bil mut mare ina maduya mdre yalsure mrye ina bil COVID-19.

Bil mut mare ina maduya mdre yalsure mrye ina bil COVID-19.Bil mara d koronavirus le yalsure masi mabyeni mprishaye mare,d mprishaye kat mn khabalta ina vaya.Asya laborator sakhsiyana Alexandr Solovyov(Russia) bil varaka d facebook ktivl mdre bil dani mare mast maghberet bil kha gyarga mare.Bil maghbarta d dav aha kherba ahvalat masya mabyen bil 3 yumane rekhta 38,5 shakhnuyta,haratkhaze mara d khasa,shoba,risha gazhanta op sharka.

Bil MIC masya hiya en peshi shrya mn 4-6 shabaye mn yukra d mara d COVID -19”,-ktivl sayoma91% yalsure mrya bil koronavirus mabsurona mara d MIS 

Gashakta bush zoda
Back to top button