AmmayutaTop

Bi mare d koronavirus go Armenia ina mrye 2811 nashe

Go Armenia go mtkhe d kha yuma bi mare d koronavirus ina mrye 2811 nashe pishena psime 3291 nasheBi yume d 9 bi chiriye kharaya bi sate d 11:00 bi tabagh bi mare d koronavirus go Atre d Armenia ina mrye 2811 nashe  qyule mudale ina 7297 nadhe , pishena psime 6 nashe .pishena munykhe 8108 nashe, Mn mare d koronavirus salamatuta ina kabula kurba 396885 nashe. Ina muryza sakhsete d nashe. Bil hamen dana egla tpye 166 nadhe op ina psime nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button