AmmayutaMardutaTop

Enekaye ivakh bkhshave saghbarta d YUNESKO bil mamleta d sharke.

Enekaye ivakh bkhshave saghbarta d YUNESKO bil mamleta d sharke.Malila d vazira d Sharirut barayuta d MA.Enekaye ivakh blhshave saghbarta d YUNESKO le NK,ka “Radiolur”mughberel malila d  bazira d sharirut barayuta d MA Bahan Hunanyan.“Armenia hayurela ka sitaka le khayuta chyata”Bil hayarta d kayemyata d marduta bil sharka d makrasta d sutaruta”bi shita d 1954 Konvecia d Haag sazgyar bil trin skhakhe”,-mughberel Hunanyan.Aaghbarta d YUNESKO le Erevan op Baqu gashukola bil mudita chyata shreta.Lit mukhchemta dana”,-mughberel malila.

Gashakta bush zoda
Back to top button