PoliticsTop

Mamla d kayoma d shotaputa d atouraye goo Rishaya Lumada MA Z.Mirzoeva 

Mamla d kayoma d shotaputa d atouraye goo Rishaya Lumada MA Z.Mirzoeva.Bil manaya d gyarvasta d shotapuyate goo shotaputa d atouraya d Dimitrov it bukara yserta mn prashta d huchma.Shotaputa preshta ila mn zitko bil khshavta d prashta d huchma d shotaputa.Iman ziga kibelten mn takhlopa d shotaputa d atouraya d Dimitrov sughbertennop dosti vitn bil bukara d bnemata.Al daha tpakta shurekel haratkhaze vazira d  takberana d sirta d MA Gnel Sanosyan,rishaya d ughdana d Ararat,rishaya d gyurvesta areshqeta d ArtashatUdyum vaziruta d takberanuta d sirta d MA mamla ila shrita,ika mughbertela akhchi alma sazgyar ile,maghberan kat mamla lela blkhama mn duzuta am bnemata prishe ina mn zitke,lena msaya parshi ka huchma.But daha mndi kayoma d shotaputa d Atouraya d Armenia  goo Rishaya lumada Z.Mirzoyeva mughbertela goo baraka d Facebooko.

Gashakta bush zoda
Back to top button