AnalyticsTop

It goo Armenia 19 marane bil koronvirus 

It goo Armenia 19 marane bil koronvirus.Vaziruta d salamatuta d MA muditola ahvalata d mara d koronavirus goo Armenia  ka yuma d 7 b nisan.

19 khata marane

2683 teste sharyane

18 bsime

0manyekhqne

Haratkha pishena mukhchema 422629  marane

mne 410270 bsime.

Gashakta bush zoda
Back to top button