TeevelayaTop

Le kamaya arbanyake d Armenia pshtela zvnta bi 5 mil dolare

Gashakte d sure d chkhve d Byurakan inmuryza veb kayqe d gyaneBil shme d Arbanyak bil 5 mil dolare kat ina muryza sits d gyashakte d chkve pshtela muryzta veb kayqd d gyane . “Dakhi go Malqd Armenia le kamaya sire d gyadhakte d chkve go Atra ina muryza le kamaya veb kayqe d gyane . Op aha ila le kamaya gyadhakre d site d chkhve hartkgaze go Atravate d . Lakha amsi dost havi dakhi mn chkhve d Atre d Armenia hargkhaze amsi oeshi shkgsite chkve d prishe prishe Atravaye. Go Atra aha ila le kamaya sots kat ina pisha murya sakgsete d chkhve. Go Armenia bt pesha muryzta iperators d brka bi kayde d onlaynGo Armenia bt pesha muryza operatore d brka bi kayde d onlayn . But daha ka gadame d spariome ile myghbra vazire d ekonomye d op tekhnologyaye d Malqyute d Armenia . Bi mamle d gyanu Admenia go Atre d gyano bt maryza plkhnane bil site d . Hamen plkhnane ina maryuza hartkhaze bil site d . “Bi eaha kayda gyarak peshi muryza kga ama gyahe. Sabab bi gyalgyuta gyarak pesha mukhchmta aha plkhana”,- mughbrel gyanu. 

Gashakta bush zoda
Back to top button