MardutaTop

Mari nishanka d Oskar sayoma Teri Jorj bt takberlunla gyuda d parshana d  sinama d “Voske Ciran” bi daha shita. 

Mari nishanka d Oskar sayoma Teri Jorj bt takberlunla gyuda d parshana d  sinama d “Voske Ciran” bi daha shita.Parshana d zuyakha d sinama d  Teevl d 19 “Voske Ciran” goo Erevan takberana pishl khshiva marinishanka d Oskar bil irlandaya,sayoma Teri Jorj.But daha mndi ka “Armenpres”mughberena mn motva d “Voske Ciran”.
Teri Jorj trin gyahe pishl khshiva karmana d nishanka d Oskar”Enenketa tavalta” Marimudiya plkhananu ina”Hotel Ruanda”,”Palasha”,”Mn shema d avahu”,”Narahatuta”.Goo sinama d Teri Jorj tulena marishema talana d Teevl dakhi ina Helen Miren,Deniel Dey-Lyuis,Bryus Uilis,Qolin Farel,Khoakin Fenix op tamal.Bi shita d 2016 Jorj grishel sinama hakyanta but Prma d Sahda d aremnaye”Lisha yavalta”,ika tulena Oskar Ayzek,Sharlot le Bon,Jeyms Qromvel am tamal talane.

Gashakta bush zoda
Back to top button