MardutaTop

Yumana d umanuta d ituta d Eorup haratkhaze goo Armenia 

Yumana d umanuta d ituta d Eorup haratkhaze goo Armenia.Goo daha shita Armenia le kamay gyaha ysertela le zuyakha d Yumana d umanuta d ituta d Eorup kat bt maryezilunle mn 17-19 b khziran goo amaya sirta d MA.Yumana d umanuta d ituta d Eorup pyashena shrya mn shita d 2010 takhrazta shrita ila mn giba d bet-sovba d Fransia Inrap.Goo mtkha d zuyakha d 3 yumane ka alma bnita ila mitmasyanuta khdara bil shopa d etlanayuta en shope ika dvire ina haratkhaze kha gyarga zuyakhe bt shari.Zuyakhe khshive ina ka alma bil shene

Gashakta bush zoda
Back to top button