PoliticsTop

Rishayuta d  politikayuta d Armenia op Iran mukhcham karbanta etlun ka makhchamta d assure shreta d takhrazyate 

Rishayuta d  politikayuta d Armenia op Iran mukhcham karbanta etlun ka makhchamta d assure shreta d takhrazyate

Bi chyata d Rishaya d miisa d MIslamaye Iran Mohammad Bagher Ghalibaf rishaya d lumada d MA Alen Simonyan bil rushmaya saghbarta ld Iran ile sughbera.Kayomuta bil rishayuta d  Alen Simonyan 15 b khziran tpikl amaya d rishaya d Mijlisa d MIslamaya d Iran.

Rishaya d lumada d MA bil tenana d mnta shreta op ka dosti veta kat le kamay saghbarta ila le MIslamaya d Iran.Avn ka khavra d plkhanu bil sazgyar saghbarta chidl le Erevan.

Rishaya d lumada d MA Alen Dimonyan ka khavra d plkhanu mughberel mdre tamal shita goo Erevan kublel ka  gyuda d khzmayta d MIlslamaya d Iran.

Bi dyarta le durasha d Armenia op Adrbejan Muhammad Bagher Ghalibaf mughberel lazm ila kshhavta d amayuta d sirta d gibane.

Bi dana d tpakta amaya d Raishaya d Mijlisa d Iran Muhammad Bagher Ghalibaf bil mamla shreta  mughberel rishaya dlumada dMA

“Myakra Ghalibaf,mughbeban arkhe le kamay gyaha bayakh tenana dmnta havakh bil  chyata d le mIlsmaye d Iran

Tenana dmntel viya amaya d kabalta op kshhavta d kha gyarga assure bil gibane

Bi dana d tpakta shryena takhrazyata d ughdana direna le bukara d NK

Gashakta bush zoda
Back to top button