AnalyticsTop

Chyata d khayuta chedane ka khyeta goo MA

Goo mtkha d shita mn MA shopa d khayuta ina chida alhchi arkane 250 nakhraye,maghburela sita d migracia,gyurta sama mn Ukraina ila.Dakhi ka “Armenpres mughberena maghburela sita d Migracia bi shita d 2022 yarkha d kyanun kharaya-adar le shopa d khayuta ina chida mn 13 atravate Ukraina,Iran,Iraq,Kuba Libana ,Siria op tamal atravate

Goo tamal 10 shene Armenia shopa khayuta ila yuvelta ka 1500 chedane ,Goo tamal 5 shene ka 220.

Goo dabna d elektronuta pishena mukhchema 91 elpa nashe ,88%nekve op yalsure ina.

Gashakta bush zoda
Back to top button