AmmayutaTop

Gashskta le davar shita go daha shita turizm ila zdta, Mekhak Apresyan

Khata mamle d khlap rishaye d vazire d Atra, yan manu amsi la loshi maske. But maryazte d yumane d karantin go atra kha gyaha khina pshla zdta bi kha yerkha kha gyaha khina op but daha akhnan ivakh muryza kha qma kanone go daha shvila.Le kamaya kanona ila but yulpanuta lat gyarak pesha muryzta mn 15 bi chiriye kamaya. Le yulpanuta gyarak zele yulpane d drase d 1 , sabab yan khine nishe bt peshi muryze mn bar karantin. Kha same d karantin ina maryua hrtkhae go kentrone d sport , brt mardutanaya op bet qtave. Tane d karantin ina khamuya hartkhaze bet mardutana, bet sinsme , bet khdarta jat ina pisha dvire mn yetkhe d Adar. 

Gashakta bush zoda
Back to top button