AnalyticsTop

Marimilliarde d aremnaye goo forbs mut shopa etlun op kma kispe etlun. 

Marimilliarde d aremnaye goo forbs mut shopa etlun op kma kispe etlun.

Zuyakha d marishema Forbs d America prestela shita d marimiliarda d Teevl ka shita d 2022.Goo gyarga khshivena 2668 kayome,Davulta d mani mn 1 mlrd dolar zoda ila. Goo gyarga 8 aremnaye it Goo gyarga mn qyle maridavulta ile rishaya d Tesla op Spacex Ilon Mask.Fobs davultu khshevtola233,7mlrddolar ,bi dalkuva d tamal shita shrka d kispu zidena  bil 9,1 mlrd dolar.

Shopa d trin ile fransiaya palakha rishaya d sita d Louis Vuitton Moet Hennessy Bernan Arnon.,etle 150,8mlrd dolar,Shopa d tla vdiro a banyana d Amazon Zef Bezos 142 mlrd.Goo Russia mn qyule davultana d aremnaye banyana d sita d “Tashir”Samvel Karapetyan sharka d davultu ila3,6 mlrd. Avn mukhvhemol shopa d 806.

Rishaya d kentrona d zvana-zabanta”Magnit Sergey Galickin shopa d 880 ile bil 3,3 mlrd dolar rishaya d Badoo Andrey Andreev(Ohanjanyan” 1461 bil 2 mlrd dolar Nibar Afeyan. roshaya d Moderna 1461 bil 2mlrd dolar shopa d 595  Qim Qardashyan ile bil 1,8 mlrd dolar  Eduard Ernekyan shopa d 955 Ruben Vardanyan1,5 mlrd dolar Albert Avdolyqn 2281 1,2 mlrd dolar

Gashakta bush zoda
Back to top button