AmmayutaTop

Yuma d’ tukhrunya d’ kadisha Mar Benyamin Shimun khshiva ile 19 b ishvat 

99 shene kamaya goo sirta d’ M.Islam Iran goo ughdana d’ Salamasa mlata d’ atouraye,kat la  hamen plasha ile muryeza mn dzhmen ka zitka d’ khyeta tulkel ka rishaya d’ umtanaya Patriarkh d’ Umra d’ Atouraye d’ Madenkha Mar Benyamin Shimun.Shema d’ kadisha Patriarkha-jenjera kat mukchema ile goo tashita d’  mlata d’ atouraye,but daha Patriarkha kshhiva ile mn giba d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha akh kadisha junjera ka umta op hemanuta.
Bi daha shita 2017 yuma d’ tukhrunya Mar Benyamin Shimun khshiva ile 19 b ishvat.Goo qyule dunye goo umrana d’ atouraye bt mashmiyi slute ka rahatuta d’ Kadisha Patriarkha,op qyule gyabare kat khaye ina yuve bi shena d’ le kmay plsha d’ Teevl goo Madenkha.

Gashakta bush zoda
Back to top button