AmmayutaTop

Juliana Grigoryan ila krmta le khurze d ”Operalia 2022” le khurze d opere d Teevilaye

Zamare d opere d Teevilaye Plasido Domingo le khurze d ”Operalia 2022” pshtela krmts le khurze d opere d Tevelaye zamarte d Aremneta Julisna Grigoryan. Dakhi ina maghbura mn kayq le kamaya dashna ila kublt a n hadame d Ameriqa Entoni Leon. Plasindo Domingon le dane d khurze d opera ile hayura le hadame . Khurza pshtela muryzta mn shite d 1993 . Khurze d Opera go daha shita pshtela muryzta go Riga. Juliana ila kublta hartkhaze dashne d “Rolex” . Juliana Grigoryan ila kublta hartkhaze prishe prishe dashne. Juliana Grigoryan ila plkhana am mudale Tigran Mansuryan, Robert Amirkhanyan am Vache Sharafyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button