MardutaTop

Idyum btuamena 53 shena d mn prashta amaya d marishema gyabbara katava,apeskopa d atouraya d Ita dSiriaya goo Mardin Mir Filiksinos Yukhanoba Dolabani. 

Idyum btuamena 53 shena d mn prashta amaya d marishema gyabbara katava,apeskopa d atouraya d Ita dSiriaya goo Mardin Mir Filiksinos Yukhanoba Dolabani.(1885 Mardin-1969,Mardin).

Avn ima gyabbara badoka op katava d atouraye ktivl op turqemel mn 70 u zoda ktave.Avn kha gyarga tarjamyate shryen mn lishana d siriaya le arabaye op turqiaye.Kha mn enenkaya plkhana d tarjamta viyl”Tashita op taneta d parmiyana d Akhiqara,gybbara d khlap vazira d Atour”.Tumra ile goo umra d  Deir-ul-Zafaran.Kha shabta kam munyakhu bil gashakta d tamal plkhanu goo sparyuma d Patriarkhuta mughberel:”Lena byaya kat mota idi shamtalun kmat jiluta goo umrane bsparela le hayartu sabab Alaha bkshhavel.Avn spay katava iva bi lishana d siriaye.But daha mndi al pata d facebook ktivl takhlopa d shotaputa d atouraya d Sirua Akkad Barsym.

Gashakta bush zoda
Back to top button