EconomicsTop

Mn 1 b kyanun kharaya shita d 2023 spartela mamleta d sharka d pensi,zuza d plkhana.Barek Mkrtchyan. 

Mn 1 b kyanun kharaya shita d 2023 spartela mamleta d sharka d pensi,zuza d plkhana.Barek Mkrtchyan.

But daha mndi mughberel vazira d plkhana op bukara d nashait Narek Mkrtchyan goo lumada rishaya mukreva ka bukara d shita d 2023.

Sharka d pensi bt mamlilunla bil 4,4 elpe,hal 36 000 dram ayn kablilunla mani 65 shene temem ina.

Haratkha ka qyut shita mn 11 zoda bt khashvi 525, mn shopa d 500,1700 mn shopa d 1600 ka palakha d sutaruta.

Shuk mn day ka durbene koshun  mn shopa d 46000 bt kabli 50600 dram.

Ka qyulpata d koshune mn shopa d 33,38 elpe bt kabli,ka snike 89629 qyulpate mn tamal shita d yarkha d tamuz bt khashvilun 33350 dram.

Mn qyule basurta zuza d plakhe mn 68000 bt khashvilunla 75000 dram.

Gashakta bush zoda
Back to top button