PoliticsTop

Dargha d politikayuta,bsarta d dargha d politikayuta. 

La gashakta kat goo Erevan 23  btshrin kharaya pshtela shrita rishaya knushya d ShMKM lela yuvelta dargha d politikayuta bil zlumta shreta d Adrbejan le marza d sirta d Armenia mudi enenketa sparta d giba d aremnaye iva sabab Nikol Pashinyan sakhseyata d Erevan spay ile khsive.

Tamal yuma rishaya d bazira d MA lele kshivu skhakha d ShMKM ka haayrta ka atra d diyan.Armenia etla hivi kat bil mamleta d skhakha bt kabli enenkayuta sabab mudi ila kshevta goo skhakha gibane lena prasa.

Bsarta d kala d politikayuta goo Armenia kshhevtela d sakhseta.Dalkuva shultana gnaha d  Shultana ile bysaro shultana bsparena prasta mn sita

Goo bet-hotela d Dvin sahate greshla skahseta kat lena khsiva mn goba d Armenia lada ka ShMKM sabab gibane atlun hivi  le sazgyaruta bt ati.

Armenia la kshivalunla sjhakha d ShMKM kmat bkshavela kat sita garak dargha d politikayuta dharyani le marza d zabtanta d sirta d aremnaye bil giba d adrbejanaye.Haratkhaze lena khshivu skhakha d hayarta ka Armsnia.Rishaya natirraza d ShMKM Stanislav Zas bil sakhseta d sharka d tpakta mughberel skhakha d hayarta ka Armenia le tamamta ile bil mamleta d tepe bt madilunle ka rishaya hadam atravata d ShMKM.

Armenia skhakha lela kshhevta bil manaya d basruta d dargha d politikayuta,mughberel rishaya dvazira d Armenia sabab mughberel kat le sazgyaruta lena tiya sabab le masakh maghberakh kat skahkhseta letlunla enenkayuta ,etla dargha

La gadhakta kat skhakha lsna kshivu,akhchi akhnan lekh khshivu,kmat SHMK lela kshhevta eskalayuta d 13 b ilul.

“La gashakta kat skhakha d  sazgyaruta lele khshiva,kat akhnan lekh khshiva bil 13 bi ilul la kshhavta d eskalayuta d ShMKM.Enenkaya ivan bkshhava bil 2gibane  durashe op etli hivi kat khshevlun skhakhe.

Skhakha khshiva ile bil 17 tepe,svuta lela shrita sabab ka giba d aremnaye d la kshive tepe ina viya.

Goo shvila d knushya d ShMKM rishaya d vazire d MA mughberel kat bnita ahvalat d dargha yavalta ka zlumta d adrbejanaye ila,sakhsto ila dargha yavalta bil goba d SHMKM  haratkhaze bil giba d Adrbejan giba d Armenia shritela kat Adrbejan jha gyaha khina zuhara d zlumta ila bzhraya

Bush dranj mgalianut rishaya d KR Dmitri Prskov mughberel,kat rishaya d hadama d ShMkM shryena bukara d ahvalat gio Nk”,-mughberel avn.

Bil maghbzz as ttad  TASS  mgalianut Putin takhamnta ile shrya kat Armenia bt pesha goo gyarga d DhMKM”Halbaq qyule mndi lela kat sazgereva.Kherba veta d durashe yserta ila bil yukra durasha d Teevelaaye kat adi akhnan bkhayokh”.

La gashatka kat Peskov le kamay shopa ile yuva ka  skhakha d sazgyaruta sabab dana lele mudiya.Plkhana yakura ile khsrba bt hoya madeta d dana.

Darghe prikhena hoo politikayute.D la yavalta d dargha d  ShMKM  d kherba ila mughberel Rishaya knushya d MA Alen Simonyan.

D sharakta d sutaruta d ShMKM bil kshahvta d rishaya d Knushya d atra le masakh madmakhkunla le gyuda d sakhseta d KhE,kmat tamal dana enenkaya plkhaan ina bshraya.Bil kshhavta d Alen Simonyan sharakta d dani  ahvalat mapshekanta ila.Rishaya dknushya d ztra etle hivi dana d makhchamta d gyuda x  sakshiyana d KHE bt maryekhilunla.

Le buakra d  d la makliyane glule shrete nisha d dani ila shema d gyuda d sakhsiyana d  KHE maskanto ila.D tamal ila takhmanta but sharkata d ShMKM.

“Svuta pyashsla svuta,kat sabab letlan hayarta.En ajhanan havilan hayrya ,kamudi etlan yakhsire,kamudi vila Sev Lich,Khcaberd,Jermuk varta,but sharakta d russiaye bayakh sharakh bukara kamudi vila aha kherba ahvalat.

Rishaya d shuktana d “PU” Hayk Mamijsnyan gnaha ile bshraya le shuktana d atra bil dargha d pilitikayuta la shreta mn giba d SHMKM le dmarza d zabtanta d sirta d aremnaye,matkhurona 4yumana d plasha d 16 b nisan.Ayn shakhlupela bil takhmanta d dudyu yuma,maghburel kayoma d giba d dalkuva.

bil kshahvta d kayoma d shultana d dalkuva nishe lena shukhlepa shukhlepena karbanyate.Giba d shultana d Srmenia bsparela le khata mamleta d shukhlapa d skhakha d DhMKM

Gashakta bush zoda
Back to top button