Kyule tebbeTop

Shmimun kala ammaya

Bil shukhlapa d kubash-kanun mitmasyanuta bt bani ka khazoye saghberane le MA akhchi lap sama shreta d khraja d kispe.

D la banyanta takhmanta d Adrbejan chtre ina bysara ka khshavta d rahatuta.Mirzoyan tpikl amaya d Borelin.

KR,Iran,Hndya mn mut atravate bar-atra d MA baparena hayarta d sutaruta.

Gashakta bush zoda
Back to top button