PoliticsTeevelayaTop

Bi daha shabta KHE kayomuta d 100 takhlope bt shadra le Armenia. 

Bi daha shabta KHE kayomuta d 100 takhlope bt shadra le Armenia.

Goo gyarga d lumada d  khshavta d rahatuta goo Myunkhen  pshtela shrita tpak d rishaya d bazira d MA Nikol Pashinyan amaya d rishaya d lumada d KHE  Ursula Fon der Layen.

Bar-suvade shryena kha gyarga bukara d makhchamta d assura d Armenia-KHE.

Nikol Pashinyan mughberel mdre KHE goo Armenia enenkaye khavra d plkhana ina mani institucioneta shukhlapa ina bshraya op tenana d mntel viya ame ka haratkha hayarta shreta.

Ursula Fon dsr Layen rama dargha ile yuva ka shukhlapa d demokratuta goo Armenia op mudiyol hudra vera d KHE maryakhta d hayarta shreta ka atra.Gibane takhmanayte ina shrya bil maryazta d takhrazyate goo MA le marza d takhrazta d Surane Mahotepa d Madenkha.Direna le ahvalata d TK

 Rishaya d lumada d KHE Ursula Fon der Layen goo baraka d Twitter ktivl mughberel mdre KHE ka Armenia mukhcham mhumenta khavra d plkhana ila op bt maryekhalunla hayarta  takhrazyate d ekonomia goo Armenia.Op tamal shapta KHE mn 100 kayome kayomuta bt shadra le Armenia

Akhnan pshena ivakh ka ulo shukhlapa d demokratuta op bt hayerakh ka tamamta d takhrazyata d ekonomuta”,-bi dana d tpakta amaya d NK mughberel Ursula Fon der Layen.

Gashakta bush zoda
Back to top button