PoliticsTop

Site d “Rosatom” amsa maryza hayarta ka Armenia bi 50-1000MVt

Takhbrane d’ vazire d’ baryuta “Rosatom” kublel khlap rishane d’ Teevilaye d’ . Bi makhbarte d’ galione d’ vazire d’ baryuta  hamzman mudiena , 50-1000 MVt akhchi Armenia ka Teevilaye d’ brka gns khore d’ plkhana ile , op bil gibe d’ Teevilaye d’ “Atomecspo-2024” Brka hayurela ka Armenia . Bi hayarte d’ Teevilaye d’ “Rosatom”  qyule shita dayane d’ aremnay  karkuzena  go shvile Kiril Komarov makhchamta op le ida bdrayena kha chma charabyaye op khele mudi kate ekhtiar bt yava go kha khine atravate havi bushe dayane. Aning mukhbrel, akhchi Teevilaye d’ brka gyurta duqa ila yava ka tamamte d’ yavalte d’ dakho mukhbrel , akhchi Armenia raama duqa ila yava ka assurute d’ bil Teevilaye d’ , ka makhchamte d’ kipse d’ atome d’ aremnay , haratkhaze  bil gibe d’ matraste d’ atomaye. Khlap takhbrane d’ vazire d’ baryute d’ shule d’ KA khlap takhbrane d’ rishaye d’ Teevilaye d’ atome d’ Energia, am  rishane d’ energe d’ 50 sukhsiena bukare d’ makhchamte d’ assurute d’ 1000MVt mukhbrel  akhchi Armenia mstela makhchma  energe d’ atome d’ gyano ,op ka  kha khine artavate d’ Armenia , mani khat ina go makhchamte d’ daha urkha. Khlap rishane d’ vazire d’  mukhbrel akhchi  akhchi 600 MVt rama darkha ila yava ka khata makhchamte d’ assurute d’ 50 MVt bi urkhe d’ rahatuta  makhchamte d’  energe d’ hayarte d’ 200MVt,  makhchamte d’ assurute d’ tekhnikaye , op matraste d’ atome d’ aremnaye d’ 400MVt khata energetikaye .

Gashakta bush zoda
Back to top button