PoliticsTop

Zmarta d videoyu a d  Ladaniva”Zhoko”etlunla 3 mikyun gashkane.

Zmarta d videoyu a d  Ladaniva”Zhoko”etlunla 3 mikyun gashkane.

Zmarta d “Zhoko”etlunla 3 months milyun gashkane jha mn shamanta d zmarta d Eurovizhen -2024”ila.But daha mndi mughberela Armenia in Eurovision.

Armrnia bi daha shita goo zuyakha d zmarta d “Eurovision”br madiyala gii you da d “Lada iva”.

Goo gyarga d “Ladaniva” ina arrmnaya vokalist Zhakli  Baghdasaryan am fransia d sharyana d mtlyatr Lui Tomas,suzgerena zmarta  daremnaye,Latinaamericyeta,Africuaye op Reyunion.

Gashakta bush zoda
Back to top button