PoliticsTop

But qpned Ruben Vardanyan ina qtiva go prishe prishe kayqe

Goo gyarga d daha chyata plkhanaan d khshavta d zircha garak khashvilun svuta d shita d Baqu mn bar npalta d Atre Khire haratkhaze surat-alme kat pishena khshiva hamn dana.Kmat but surat-alma d Ruben Vardanyan tashita hamzamta  lit hech kha svuta ,sirta op dana. Garak maghberakh zyana d shopa d surat-alma dtashita ka kheruta d surta d atravatan kmat bil sakhseta d surat -alma d tashita masakh tapkakh bil det kat sirta d Reuters, BBC, Agence France Presse, AP, Washington Post, The Indepandet, ABC News bush zoda sirta d Adrbejan havi khut zitka d tamal atravate. Goo daha sama bayn kha gyaha khina maghberen la gashakta le 5 sazgyaruyate khshiva bi shita d b tshrin kharaya goo nisan bil dargha d tpakta goo Baqu sazgyaruta ina khshiva nisha d zrachta d zercha d sirte ila,bi shita d bil yarkha d ilul zabtanta d sirta d MA khshavta d zitka d Teevl bil giba d Adrbejan. Bukara-Rishaya d maghburel kat khshevtola rushmaya Kheruta sirta d. Juvap-Le daha bukara hamesha dirkh le det kat MA khshevtola kheruta Umtaneta d sirta d Adrbejan,sabab lena maghbura ka Asrbejan kubeltola rushmaya sirta d Armenia.Op haratkha bnayela takhmanta Adrbejan etla nisha d zabtanta  sirta d aremnaye. Rishaya d Adrbejan mughbsrel mdre le marza d atra d dani sazgyaruta it mukhchemta mughberel,en Armenia la khashvalunle skhakha d sazgyaruta  bibde dana sazgyaruta le hoya khshevta op rishaya d Adrbejan khut huchmu ile bshkalo skhakha d sazgyaruta seavtu. Bukara-Mut dargha bt yavilun ka plkhanane shrya le marza d rahatuta.Juvap-Dakhi midiye itum akhnan ka Adrbejan ivakh yuvu chyata d diyan le marza d durashe sabab tamal yuma kublukh juvap.Akhnan etlan hivi le daha marza sazgyaruta makhchemakh op shopa masi makhchemi lakha khavravata d -plkhanan d nakhraye.Bukara maghburela alhchi Armenia lela bkhshavo makravta d surat-alma d makhchamta d  mapkiyane le khadrvanuta d  K.Juvap-Dakhi mudiyenitum Armenia ka Adrbejan ila mukrevtebqyule surat alma d mapkiyane  goo gyarga d khshavta d zitka d Teevl. Bush zoda hudra vetan shryokh ka makhchamta d durashe bil khavravatan d nakhraye bil shreta bukara d surat-alma Bush zoda mapkiyane mukhcheme ina goo sirta d khadrvanuta d NK bol shene le kamay plasha d op Adrbejan bil qyut kha kayda garubeva chetre yasrava ka la tamasta d sirta mn mapkiyane,bi shita d 2022 mn giba d Adrbejan mukliyalun sakhseta d al sirta shreta d sakhseta. Goo mamla d skhakha d Smuka Sliva d shita dgoo mtkha d shreta d takhrazta goo khut zyana d mapkiyane npilena nashe,d bar-atra op sharka d punya bshrayona mn shita d .Akhnan lekh tashuyo kat goo sirta d MA Sutaruta plkhana d makhchamta d mapkiyane bahrayela op ayn yserta ila bil khata zlumta d adrbejanaye tuvsa ila bi shita d bi yarkha d yar op  shita d yarkha d ilul.Bil giba d Adrbejan hamesha gnaha ina bshraya le marza d sutaruta d Armenia bil giba d pshteva cheta hayarta bil giba d Teevl ka sakhseta d ahvalat goo sabab lela khshevta amaya d rishaya.Bukara-Mut dargha itum biyava ka ahvalat goo ughdana. Juvap-Akhnan bil mara ivakh maghbura kat la gashakta le durashe Adrbejan qyut yuma zlumta ila bshraya bil mamle prasta d gnaha shreto le aremnaye Shuk mn day Sutaruta d pyashena goo sirta d MA. Tuvsa d dani takhrazyate maduyela kat ahvalat narahat ila oyasha op khavravaya d plkhana d Teevelaye garak mamlilun hayarte ka makleta d zlumta d kat goo sirta d TK makhchemi sazgyaruta.

Gashakta bush zoda
Back to top button